SRPSKA CRKVA U BOCVANI Hram Svetog Nikole u Africi

Crkva je posvećena Svetom Nikolaju Mirlikijskoim Čudotvorcu. Kamen temeljac postavljen je 15. oktobra 2016. godine. Zadatak svih Srba koji žive u Bocvani bio je da donesu iz svog rodnog kraja kamen, koji će se postaviti u temelje prve pravoslavne svetinje a druge srpske na afričkom kontinentu. Doneseno je kamenje iz Beograda, Aranđelovca, Kruševca, manstira Ostrog, Morače, Studenice, Žiče, iz Kolašina, Novog Sada… Potpredsednik Udruženja Srba Vladimir Pribil doneo je iz Mire Likijske (Turska) kamen sa groba Svetog Nikolaja.

Bocvana je kontinentalna država na jugu Afrike koja se nalazi između Namibije na zapadu, Južne Afrike na jugu, Zimbabvea na severo-istoku i Zambije na severu. Ovaj nekadašnji britanski protektorat, poznat kao Bečuana, sadašnje ime nosi od 30. septembra 1966. godine, kada je stekao nezavisnost. To je 45. po veličini zemlja sveta, približno veličini Ukrajine ili Francuske, a dominira ravničarski reljef i nekada je bila poznata po stočarstvu, a sada po proizvodnji dijamanata.

Četiri petine od ukupno 2 miliona stanovnika čine Bantu crnci. Među njima je najbrojnije pleme Tcvana, po kome je nazvana čitava država, a ostale veće etničke grupe su: Kalagari, Ngvatoi, Gsovaponzi i Birve.

U Bocvani postoji veća grupa pravoslavnih Grka, oko 40 srpskih porodica, koji većinom žive u Gaberonu, glavnom gradu Bocvane, nešto Rusa, Bugara, Rumuna. Pokušaji grčke zajednice u poslednjih 30 godina da naprave pravoslavnu svetinju nisu urodili plodom.

Srbi u Bocvani su okupljeni oko Udruženja Srba u Bocvani (Serbian Society in Botswana ) osnovanog 2009. godine, a svoj polet dobilo nakon akcije koju su imali u prikupljanju pomoći poplavljenim područjima 2014. godine, koju je ova mala grupa Srba izvela veoma uspešno. Sakupljeno je oko 25.000 eura i poslato u poplavljena područja. Tada je shaćeno koliko su značajne reči Samo sloga Srbina spasava. Udruženje je otvoreno i okuplja sve ljude sa naših prostora. Osnovana je i srpska škola – druga na afričkom kontinentu. Organizuju se proslave Božića, Vaskrsa, Svetog Save, Vidovdana i nacionalnih praznika.

Posetom paroha južnoafričkog oca Isajla Markovića nakon Vaskrsa 2015. g odine javila se želja za osnivanjem srpske bogomolje. Donesen je krst osveštan u Jerusalimu, dar Srba iz Kanade, koji su isti takav krst darivali i crkvi Svetog Tome u Johanesburgu. Osveštane su prostorije Udruženja, oslužena je prva sveta Liturgija, pričešćen narod, obavljena su prva krštenja, osveštane prve kuće.

Tokom te prve posete oca Isajla, bilo ih je četiri u 2015. godine, poveo se veoma ozbiljan razgovor među članovima udruženja oko osnivanja prve pravoslavne svetinje u Bocvani. Osetila se želja, snaga i volja ove male grupe Srba i njihovih prijatelja, što je urodilo plodom, tako da su predsednik Udruženja Srba Milivoje Nikolić i njegova supruga Linet poklonili deo svog imanja za podizanje buduće svetinje. Poboden je krst i pristupilo se dobijanju potrebnih blagoslova i dozvola za izgradnju.

Delegacija Srba iz Bocvane je tokom avgusta 2015. godine posetila srpskog patrijarha Irineja i upoznala ga sa planom izgradnje svetinje. Pored blagoslova patrijarha srpskog stigao je blagoslov i iz Aleksandrije od patrijarha aleksandrijskog Teodora Drugog. Arhiepiskop Johanesburga i Pretorije Damaskin posetio je Udruženje Srba i upoznao se sa planovima.

Izabran je Odbor za izgradnju: predsednik – Radomir Knežević, građevinski inženjer, i članovi – Andor Ginder – arhitekta, i Mirjana Tomić – građevinski tehničar. Dobijena je potrebna dozvola od državnih i gradskih vlasti, mećutim lokalne seoske vlasti nisu mogle da razumeju da će se na njihovom području sagraditi crkva. Nakon godinu dana pokušaja odustalo se od prvobitnog placa i u julu 2016. godine kupljen je novi plac za potrebe izgradnje crkve i prostorija Udruženja Srba u Pakalanama – najelitnijem delu Gaberona. Opet je donator bio Nikolić sa porodicom.

Dana 22. jula 2016. godine obavljene su prve molitve na terenu, osvećen i poboden krst na imanju Srba i pročitane su prve molitve Svetom Nikolaju Mirlikijskoim Čudotvorcu, kome će biti posvećena ova svetinja – prva pravoslavna u Bocvani. Zakazano je postavljanje kamena temeljca za 15. oktobar 2016. godine. Zadatak svih Srba koji žive u Bocvani jeste da donesu iz svog rodnog kraja kamen, koji će se postaviti u temelje prve pravoslavne svetinje a druge srpske na afričkom kontinentu. Doneseno je kamenje iz Beograda, Aranđelovca, Kruševca, manstira Ostrog, Morače, Studenice, Žiče, iz Kolašina, Novog Sada… Potpredsednik Udruženja Srba Vladimir Pribil prilikom posete Turskoj doneo je iz Mire Likijske (Derma Kale) kamen sa groba Svetog Nikolaja.

SPC poziva sve koji su u mogućnosti da i novčano pomognu izgradnju ove svetinje i time doprinesu jednom novom misionarskom poduhvatu Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda u Bocvani.

spot_img