Srpska koalicija NADA koju čine POKS, DSS i 25 udruženja građana smatra da se strateški važna javna preduzeća ne smeju privatizovati.

„Poznat je slučaj fabrike vode u Zrenjaninu koja je prešla u privatne ruke. Rezultat takvog postupka je da građani i dalje nemaju ispravnu vodu. Beograd ne sme ići tim putem. Zašitićemo sva strateški bitna javna preduzeća i nećemo dozvoliti da se ponovi slučaj privatizacije PKB-a. Srpska koalicija NADA ima ljude koji će takav program sprovoditi“, izjavio je Marko Sarić ispred Srpske koalicije NADA.