Srpska koalicija NADA koju čine POKS, DSS i 25 udruženja građana smatra da je Beogradu, kao i čitavoj Srbiji potrebna decentralizacija, jer je potrebno da se više nadležnosti prebaci na gradske opštine.

„Zakonom o javnoj svojini je određeno da sva imovina prelazi sa gradskih opština na Grad Beograd, gde gradske opštine neće imati svoju imovinu. Nadležnosti opština zavise pre svega od imovine i prihoda koje opštine treba da imaju, a sopstveni prihodi se ne mogu imati ako se sve nadležnosti nad imovinom centralizuju na gradsku upravu Grada Beograda“, izjavio je Marko Sarić, predsednik Gradskog odbora DSS-a u Beogradu.

On je dodao i da se danas biraju odbornici i u gradskim opštinama i na nivou Grada, ali predsednici opština i opštinski odbornici nemaju nikakve nadležnosti upravo zbog toga što su se sve finansije i faktori odlučivanja prebacili na nivo Grada Beograda.