Čovek kad gleda Bulajićeve i druge partizanske filmove stiče utisak kao da su svi pripadnici četničkog pokreta bili dugokosi, bradati, zapušteni, masni, pijani, proždrljivi, da svaki ima prostitutku u levoj a flašu rakije u desnoj ruci sa ostacima jučerašnje prasetine u bradi.

David Jovanić, četnik iz Gornje Suvaje kod Srba, Donji Lapac, Lika

Uglavnom, sušta suprotnost partizanima koji su bili glatko obrijani, fini, uglađeni, pristojni, tihi, glasni kada se desi nepravda ili treba braniti čeljad, hrabri kada treba da se gine, kada se iza okuke pojavi nemački tenk ili pak borbeno oklopno vozilo.

Četnički odred “Marići”. U sredini je jedan od vojvoda Marića. 1943. godina

Pred vama je zbirka fotografija pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, na kojima su svi obrijani (ili skoro svi, jer ako su grupne fotke bile u pitanju birali smo one na kojima su obrijani ljudi u apsolutnoj većini).

Četnici, negde u Jugoslaviji, 1943. godine.
Četnički odred Koste Pećanca u Prokuplju 1941. godine