Srpska koalicija NADA (POKS, DSS) kao jedan od prioriteta za Beograd ističe rešavanje urbanističkog haosa.

„Beograd se nalazi u urbanističkom haosu” – ističe Marko Sarić ispred Srpske koalicije NADA – “Mi ćemo zaustaviti taj haos i uvesti red u urbanizam. Naš grad treba da raste u širinu, a ne u visinu. Zabranićemo dalju nadogradnju postojećih objekata, a na slobodnim zelenim površinama izgraditi parkove i dečija igrališta. Beograd zaslužuje da bude lep grad, a to se može samo ako se urbanistički uredi” zaključuje Marko Sarić