Ko je odgovoran za ovo i da li će neko snositi posledice?

Stanje je takvo da u današnjoj Crnoj Gori deca uče kako je Srbija 1918. „okupirala“ Crnu Goru i zavela nezapamćeni bjelaški teror i sve to na crnogorskom jeziku.

U većem BiH entitetu deca mahom pohađaju gradivo na bošnjačkom jeziku, dok u Hrvatskoj uče o srednjovekovnim hrvatskim kraljevima“ (kojima uz pomoć fotošopa sklanjaju tri prsta).

E sad, dođosmo i do Srbije.

U tematskom atlasu za predmet Priroda i društvo za četvrti razred osnovne škole u Srbiji štampana je istorijska karta na kojoj se Hrvatska prostire sve do Drine, ali i do Drima i do Smedereva.

Udžbenik koji je u upotrebi od 2015. štampala je izdavačka knjiga Novi logos. Pod naslovom „najstarija srpska država Raška“ objavljena je karta Balkana iz 9. veka. Na toj karti istočno od Raške je Bugarska, jugoistočno Vizantija, a zapadno, južno i severno Hrvatska.

 

Po ovom falsifikatu krajnja jugoistočna granica Hrvatske je nadomak ušća reke Drim u Jadransko more, na teritoriji današnje Albanije.

Zapadna granica Raške s Hrvatskom je na reci Drini, a severna na Zapadnoj Moravi. Negde u širem reonu Čačka je tromeđa Hrvatske, Bugarske i Srbije, od koje granična linija između Hrvatske i Bugarske ide na severoistok, južno od Smedereva seče Veliku Moravu i izbija na Dunav.

Maštoviti kartograf, autori i izdavač udžbenika su Hrvatskoj pripojili celu Dalmaciju, Bosnu, Hercegovinu, Mačvu, Šumadiju s Beogradom, deo srednje Srbije, Boku Kotorsku, Brda, Crnu Goru i deo Albanije. Skoro duplo više nego u najsmelijim snovima Anta Pavelića.
Istočna granica Hrvatske je samo jednom u istoriji bila na Drini. Od 1941. do 1945. u vreme postojanja zločinačke Nezavisne države Hrvatske koju je stvorio Adolf Hitler, a na čijem čelu su se nalazili Pavelić i njegove ustaše.
Ako se izuzme četvorogodišnje postojanje Hitlerove marionetske NDH, Hrvatska se nikada u istoriji nije prostirala istočno od Une, a kamoli do Drine, Smedereva i Albanije. Od prvih pisanih tragova u kojima se pominje, pa sve do 1941, pokrajina Hrvatska obuhvatala je širi prostor oko današnjih Zagreba, Karlovca i Varaždina. Južno od Like graničila se s Dalmacijom, istočno sa Slavonijom.

Nikad pre Pavelića i Hitlera Hrvatska nije postojala kao samostalna država, već je bila pokrajina, sa istim statusom kao Dalmacija i Slavonija. Nikad pre proglašenja Banovine Hrvatske, kao pokrajine u srastavu Kraljevine Jugoslavije, 1939. godine, Dalmacija i Slavonija nisu bile u sastavu Hrvatske.
 
Čak ni Hitler se nije drznuo da Hrvatsku proširi istočno od Drine i južno od Save, pa da joj još pripoji Crnu Goru, sve do Albanije. 
 
RTVPobednik/www.nacionalist.rs/